ویزای توریستی نروژ

 

ویزای توریستی نروژ

ویزای توریستی نروژ و همچنین گرفتن وکیل مهاجرت چه شرایطی دارد ؟ راههای مهاجرت به نروژ ۲۰۱۸ کدام است ؟ شرایط اخذ اقامت نروژ و همچنین مهاجرت توریستی به نروژ به چه صورت است ؟ آیا با اخذ اقامت از طریق ویزای توریستی نروژ  می توان تحصیل در نروژ و یا اینکه کار در نروژ داشت ؟ آیا برای اخذ ویزای توریستی نروژ نمی دانید به کجا مراجعه نمایید ؟ آیا مراحل اقدام برای ویزای توریستی نروژ را نمی دانید ؟ آیا لیست مدراک برای ویزای توریستی نروژ را می خواهید به دست آورید ؟ آیا به دنبال دعوت نامه برای ویزای توریستی نروژ می باشید ؟ آیا نمی دانید شرایط دعوت نامه نروژ برای ویزای توریستی نروژ چگونه است ؟ در صورتی که اطلاعات بیشتری در باب ویزای توریستی نروژ و پناهندگی در نروژ و در نهایت شرایط اخذ اقامت نروژ نیاز داشته باشید می توانید با  موسسه حقوقی   مهام تماس حاصل کنید .

ویزای توریستی نروژ :

این ویزای توریستی نروژ  به شما امکان را می دهد تا در مدت زمانی ۹۰ روز به کشور نروژ ورود نمایید و در این بازه زمانی تمامی کشور های شنگن را بازدید نمایید . این ویزا در بازه زمانی ۱۸۰ روزه به شما امکان ۹۰ روز حضور به صورت یکبار ورود را به فر ارائه می دهد . شهروندان تبعه کشور ایران برای ورود به نروژ مستلزم اخذ ویزا می باشند . For nationals of other countries: برای اتباع کشورهای دیگر :

  • Nationals of EU/EEA countriesand of countries that have a visa exemption agreement with Norway do not need a visa to visit Norway. ملیتهای اتحادیه اروپا / کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای دارای موافقتنامه معافیت ویزا با نروژ نیازی به ویزا برای بازدید از نروژ ندارند.
  • Nationals of all other countries need a visitor’s visa. ملیتهای دیگر کشورها نیاز به ویزای بازدید کننده دارند .

فرآیند اخذ ویزای توریستی نروژ :

۱٫Before you applyقبل از درخواست اولیه :

  • You should apply well in advance and at the latest 15 days before you plan to travel. شما باید قبل از اینکه قصد سفر داشته باشید ، می بایست حداقل  ۱۵ روز  قبل از سفر درخواست کنید . You can submit your application up to three months before your planned departure. این امکان وجود دارد تا درخواست خود را تا سه ماه قبل از برنامه سفر خود ارسال کنید .
  • We recommend that you do not buy your ticket until a visa has been granted. توصیه می کنیم که بلیط خود را خریداری نکنید تا ویزا به شما داده شود .
  • Before you can hand in the required documentation, you must register your application online. قبل از اینکه بتوانید مستندات مورد نیاز را در اختیار داشته باشید، باید برنامه خود را آنلاین ثبت کنید. When you come to hand in your documentation, you will be asked to provide fingerprints. زمانی که شما در اسناد خود تهیه نمودید ، از شما خواسته می شود تا اثر انگشت را ارائه دهید .
  • You may be asked to provide additional documentation or to come for an interview. از شما خواسته می شود که مدارک اضافی را تهیه کنید یا برای مصاحبه بیاورید.

In Iran, you will in most cases get the result of your application within 20 days after the embassy has received the application. در ایران در بیشتر موارد، نتیجه درخواست شما ظرف ۲۰ روز پس از دریافت مدارک توسط سفارت آماده خواهد شد و به شما ارائه می شود . In order to apply for a visa from Iran you must either be a citizen of Iran or legally reside in Iran. برای درخواست ویزا از ایران شما باید شهروند ایران باشید یا به طور قانونی در ایران زندگی کنید.

چه کسی می تواند یک ویزای چند گانه دریافت کند ؟

اگر یک نیاز ویژه برای ورود چندگانه به منطقه شنگن داشته باشید، می توانید یک ویزا دریافت کنید که برای چندین بار در طی مدت نهایتا ۵ سال به نروژ ورود نمایید. این نیاز به ورود چندین باید مستند باشد.

در خصوص ویزای توریستی نروژ  می توان بیان نمود که اگر شما قصد سفر به خارج از منطقه شنگن را دارید و در طول دوره ویزا مجددا سفر کنید ، مطمئن شوید که ویزای شما چند بار ورود باشد تا برای ورود مجدد دچار مشکل نشوید . سفارت پس از آن ارزیابی خواهد کرد که آیا یک نیاز واقعی برای ویزا با چندین ورودی وجود دارد یا خیر . برای دریافت یک ویزا چندبار ورود ، شما باید کلیه الزامات برای یک ویزای شنگن عادی به طور منظم را ارائه دهید . علاوه بر این، شما باید:

*سند سفر قبلی به منطقه شنگن.

* نشان دهید در ورود قبلی خود به منطقه شنگن حتما در تاریخ ویزای خود حضور داشته اید و بیشتر از مهلت ویزا در شنگن حضور نداشته اید .

* مستند سازی یک نیاز واقعی برای ویزای چندبار ورود .

دسته بندی متقاضیانی که واجد شرایط برای ویزای چندبار ورود برای یک ساله می باشند به شرح ذیل می باشد :

*افرادی که می بایست به صورت مرتب به این کشور ورود نمایند .

* اعضای خانواده نزدیک شهروندان نروژی یا شهروندان خارجی با اجازه اقامت دائم در نروژ .

* دریانوردان ، خلبانان

* افرادی که در جلسات رسمی دولتی حضور دارند

* مسافران مکرر که بیش از یک بار در طول سال گذشته به منطقه شنگن سفر کرده اند و قصد دارند تا سال آینده چندین بار به نروژ سفر کنند.

* متقاضیان ویزای توریستی نروژ  که ویزای چندگانه با اعتبار حداکثر ۱۲ ماه و مطابق با روادید صادر شده اند، می توانند درخواست ویزای معتبر برای دو یا سه سال را ارائه دهند که نیازمند ادامه مسافرت مکرر است. هنگامی که این ویزا منقضی می شود، متقاضی می تواند درخواست ویزای معتبر را برای پنج سال ارائه دهد، در صورتی که نیازمند برای مسافرت های مکرر دارید.

۲٫جمع آوری مدارک مورد نیاز :

شما متقاضی ویزای توریستی نروژ  می بایستی یک لیست از مدارک را برای شروع پروسه در دست داشته باشید . لطفا از همه مدارک مورد نیاز یک ترجمه به زبان انگلیسی و یا زبان نروژی آمناده نمایید و به همراه کپی آن ها برای پروسه ویزا همرا ه داشته باشید .

برای در خواست ویزای سفارت باید به یکی از حالات زیر در خواست خود را ارائه نمایید :

*برای بازدید از خانواده خود در نروژ

* برای بازدید به واسطه کار و تجارت خود

* برای اهداف درمان وارد نروژ می شوید

ه دلیل نیاز به اطلاعات اضافی به ۲۱ روز افزایش می یابد.