ثبت شرکت در فنلاند

ثبت شرکت در فنلاند
ثبت شرکت در فنلاند :کشور فنلاند که عضو شنگن مي باشد، به دلايلي نظير حاکم بودن سيستم رفاه اجتماعي در آن، شرايط باثبات اقتصادي و امکان کاريابي و امکان تحصيل رايگان در دانشگاه هاي فنلاند، معمولاً از کشورهاي مهاجرپذير مي باشد. براي مهاجرت به فنلاند روشهاي مختلفي وجود دارد که برخي از اين روشها به اقامت فنلاند ختم مي گردد

ثبت شرکت در فنلاند

و شخص ميتواند اقامت دائم فنلاند را کسب نمايد . ثبت شرکت در فنلاند از جمله اين راه هاست. کشور فنلاند جزو اتحاديه اروپا و حوزه شينگن ميباشد. اين کشور از کشورهاي صنعتي جهان است و معمولاً فرصت هاي شغلي مورد نياز براي نيروي کار اين کشور فراهم مي باشد. امکان ثبت شرکت نيز براي افراد خارجي و اخذ اقامت دائم فنلاند از اين طريق وجود دارد.
وضعيت ثبات اقتصادي و پايه صنعتي فنلاند و فضاي باز و رقابتي در اين کشور از جمله عوامل جذب سرمايه گذران به کشور فنلاند است. به طور کلي هرکسي مي توان اقدام به ثبت شرکت در فنلاند نمايد، با اين شرط که يکي از اعضاي اصلي آن مقيم اتحاديه اروپا باشد.(اتحاديه اروپا به علاوه کشورهاي ايسلند، ليختن اشتاين، نروژ و سوئيس).


انواع شرکت در فنلاند
شرکت محدود عمومي (oyj, osakeyhtio)
شرکت محدود خصوصي(oy, osakeyhito)
مشارکت عمومي يا محدود
شرکت خصوصي کوچک براي کسب و کارهاي انفرادي
شعبه يک شرکت خارجي
دو نوع اول شرکت در فنلاند دو نوع پرطرفدارترين و رايج ترين نوع شرکت در فنلاند مي باشد.


شرکت محدود عمومي (oyj, osakeyhtio )
براي تأسيس يک شرکت محدود عمومي حداقل سرمايه مورد نياز 80 هزار يورو مي باشد. از ديگر شرايط مورد نياز براي تأسيس اين نوع شرکت در فنلاند، داشتن يک هيئت مديره متشکل از حداقل سه سرپرست و يک مدير اجرايي مي باشد. اين نوع شرکت در بورس اوراق بهادار هلينسکي ليست مي شود.نرخ ماليات شرکتي 26% مي باشد. هم چنين يک الزام قانوني براي حساب هاي حسابرسي شده وجود دارد.

شرکت محدود خصوصي(oy, osakeyhito)
سرمايه مورد نياز براي شرکت محدود خصوصي نيز 8 هزار يورو مي باشد. از ديگر شرايط لازم براي تأسيس اين شرکت در فنلاند وجود حداقل يک سرپرست و يک جانشين هيئت مديره مي باشد. وجود يک دفتر محلي آماده به خدمت لازم است. نرخ ماليات شرکتي 26 درصد مي باشد. يک الزم قانوني نيز براي حساب هاي حسابرسي شده وجود دارد.


مراحل ثبت شرکت در فنلاند و اخذ اقامت دائم فنلاند
هماهنگي با وزارت امور خارجه و وزارت بازرگاني فنلاند و دريافت تأييديه و موافقت دولت فنلاند به تأسيس يک بزينس و واجازه فعاليت تجاري به شخص متقاضي
 تعيين وقت مصاحبه در سفارت فنلاند براي فرد متقاضي و خانواده او بري اقامت يکساله و انجام مراحل ثبت شرکت در فنلاند
 پس از گذشت يک سال و ارائه گزارش کاري شرکت اقامت يک ساله فرد قابل تمديد شدن است.
در صورت ادامه فعاليت شرکت تا 3 سال و درصورت ارائه فعاليت تجاري مثبت، فرد متقاضي و خانوداه او اقامت دائم فنلاند را به دست مي اورند.
براي دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص اخذ ويزاي تحصيلي فنلاند ، ويزاي ازدواج فنلاند، ويزاي کاري فنلاند و ديگر روش هاي مهاجرت به فنلاند به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد .
براي دريافت اطلاعات بيشتر ومشاوره نيز مي توانيد با مشاورين مؤسسه بين المللي راد تماس بگيريد. ثبت شرکت در فنلاند