اجازه ی اقامت چک

سه نوع اجازه ی اقامت چک وجود دارد:

 1. اجازه ی اقامت چک به صورت موقت (مخصوص شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا)
 2. اجازه ی اقامت چک به صورت طولانی مدت (مخصوص شهروندان کشورهای خارج اتحادیه اروپا)
 3. اجازه ی اقامت چک به صورت دائم ( مخصوص شهروندان خارج اتحادیه اروپا)

اجازه ی اقامت جمهوری چک به صورت طولانی مدت

این مجوز مخصوص شهروندان کشورهای خارج اتحادیه اروپا است.

متقاضیان موظف هستند که یک درخواست برای اخذ اجازه ی اقامت طولانی مدت در داخل جمهوری چک در وزارت داخلی این کشور ارائه دهند در صورتی که :

 • در جمهوری چک براساس ویزای اقامت بیش از 90 روز اقامت دارند.
 • قصد دارند به طور موقت در جمهوری چک بیش از 6 ماه زندگی کنند.
 • اگر هدف زندگی آن ها در چک در آن زمان ثابت باشد.

اهداف ممکن برای اقامت در چک می تواند موارد زیر باشد:

 • استخدام
 • اجتماع خانوادگی
 • دارندگان کارت آبی
 • دارندگان کارت سبز
 • تحقیقات علمی
 • مسائل فرهنگی و غیره

کارت آبی اتحادیه اروپا

کارت آبی اتحادیه اروپا برای شهروندان کشورهای خارج اتحادیه اروپا است که استعداد در زمینه ی مشخصی دارند و قصد اقامت و کار کردن همزمان در جمهوری چک را برای دوره ی بیش تر از 6 ماه دارند. دارنده ی این کارت باید مدرک دانشگاهی، قرارداد کاری با ساعت کاری مشخص شده و رشد صعودی حقوقی ماهیانه یا سالانه حداقل 1.5 برابر رشد میانگین حقوق ماهیانه یا سالانه در جمهوری چک را داشته باشد.

اجازه ی اقامت چک به صورت دائم

پس از 5 سال اقامت مداوم در جمهوری چک، یک ملیت خارجی می تواند درخواست برای اقامت دائم را ارائه دهد.

در صورتی که متقاضی با هدف تحصیلی در چک زندگی می کند و قصد درخواست اقامت دائم را دارد باید در نظر داشته باشد که نصف دوره ی تحصیل شامل این 5 سال می گردد.

فرد متقاضی باید درخواست خود را بر مبنای فرم تکمیل شده در راستای برآوردن ملزومات ارائه دهد.

مدارک تقدیمی باید اصل و یا کپی برابر اصل تایید شده ی دفتر ثبت اسناد باشد.

تمامی مدارک باید به زبان چکی بوده و یا به این زبان ترجمه شده باشد و شخصا توسط فرد متقاضی تکمیل شود.

در صورتی که متقاضی زیر 15 سال باشد، مدارک باید از جانب ارائه دهنده ی قانونی عرضه گردد.

چگونه اجازه ی اقامت چک دریافت نماییم ؟

وضعیت اقامت دائم در چک تنها در شرایط خاص اهدا می گردد.

اجازه ی اقامت برای 10 سال اعتبار دارد و پس از آن باید تجدید گردد. دو نوع موقعیت وجود دارد که امکان درخواست اجازه ی موقت دائم را میسر می سازد:

 1. زندگی برای 5 سال بدون وقفه در جمهوری چک براساس ویزای طولانی مدت
 2. اجتماع خانوادگی

درخواست برای اخذ اجازه ی اقامت باید در سفارت خانه های جمهوری چک داده شود.

تنها امکان درخواست در داخل جمهوری چک برای کسانی وجود دارد که 5 سال مداوم براساس ویزای اقامت طولانی مدت زندگی کرده باشند.

در اقامت 5 سال بدون وقفه در جمهوری چک، امکان خروج از جمهوری چک برای سفرهای کوتاه مدت وجود دارد.

 مدارک مورد نیاز برای دریافت اجازه ی اقامت به شرح زیر است:

 • پاسپورت با اعتبار حداقل یکسال
 • سه عدد عکس پاسپورتی
 • مدرک اثبات توانایی مالی برای زندگی در چک( داشتن تمکن مالی بانکی)
 • مدرک اثبات داشتن محل اسکان در چک

اقامت چک در راستای کسب و کار

مزایا

 • امکان اقامت برای فرد متقاضی به همراه وابستگان (همسر و فرزندان زیر 18 سال)
 • راهی برای اخذ اجازه ی اقامت طولانی مدت پس از 3 ماه
 • اقامت دائم اتحادیه اروپا پس از 5 سال در صورت برآوردن ضروریات
 • امکان درخواست برای تابعیت پس از 10 سال اقامت

مراحل

 • درخواست ویزای کسب و کار: ابتدا فرد متقاضی باید برای ویزای کسب و کار به منظور ورود به جمهوری چک اقدام کند. این ویزا برای 6 ماه اعتبار دارد. به منظور درخواست برای ویزای کسب و کار از طرف سفارت کشوری که در آن مقیم هستید باید موارد زیر را برآورده سازید:
 • یک شرکت (عمدتا شرکت با مسئولیت محدود) چکی تاسیس نمایید.
 • باید امکان اسکان در چک را سازماندهی کرده باشید و اجاره ی آن پرداخت شده باشد.
 • مدرک اثبات توانایی مالی کافی برای حمایت از خود و وابستگان خود داشته باشید.
 • مدرک بیمه ی سلامت در جمهوری چک
 • وارد جمهوری چک شده و آدرس خود را ثبت نمایید: سه روز پس از ورود به چک، باید آدرس محل سکونت توسط پلیس محلی ثبت شود.
 • درخواست برای اقامت بلند مدت: 3 ماه پیش از باطل شدن ویزای کسب و کار باید برای اقامت بلند مدت در چک درخواست دهید. این مجوز تا 1 سال اعتبار دارد و امکان افزایش آن نیز وجود دارد.

ضروریات

 • مدارک برای اثبات شرکت ثبت شده در جمهوری چک
 • محل اقامت فراهم شده باشد و تا 2 ماه اجاره پیش از درخواست پرداخت شده باشد.
 • اثبات برآوردن هزینه های خود و خانواده و یا داشتن تمکن مالی
 • بیمه ی سلامت حداقل 60.000 یورویی

ثبت شرکت در جمهوری چک

در جمهوری چک  انواع شرکت به فرم های زیر وجود دارد:

 • مشارکتی
 • شعب
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت با سهام مشترک

دو نوع شرکت آخر به خصوص شرکت با مسئولیت محدود بیش تر از سایرین مورد توجه سرمایه گذاران خارجی می باشد.

شرکت با مسئولیت محدود (SRO)

شرکت با مسئولیت محدود اغلب به عنوان کسب و کار با اندازه ی کوچک و متوسط در نظر گرفته می شود و یک نوع بسیار مشهور از کسب و کار با توجه به ملزومات آن می باشد. این نوع شرکت می تواند توسط یک موسس (شخص یا موجودیت قانونی) و یا با همکاری حداکثر 50 نفر تاسیس گردد.

جوانب قانونی تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود در جمهوری چک

شرکت با مسئولیت محدود در جمهوری چک نیازمند حداقل 1 کرونای چک برای مالیات ثبت شده می باشد.

پیش از آن که شرکت در ثبت تجاری به ثبت برسد، سهم های غیر مالی باید پایه گذاری شوند.

دادگاه یک متخصص برای تعیین ارزش سهم های غیر پولی به صورت مشخص در فعالیت های موسس و یا در نامه های رسمی وی، انتخاب می نماید.

مرحله ی بعدی قبل از درخواست برای ثبت تجاری، پرداخت هزینه حداقل 30% از منبع اهدایی مالی می باشد.

در حالتی که تنها یک موسس برای شرکت وجود داشته باشد، سرمایه ثبت شده باید به طور کامل پیش از به ثبت رسیدن شرکت، پرداخت شود.

مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز

گام اصل برای راه اندازی یک شرکت محدود خصوصی در جمهوری چک، اخذ پروانه از اداره ی جواز تجارت است.

مدارک ضروری شامل فعالیت های موسس یا نامه های رسمی اساسنامه ها برای شرکت های ثبت شده

با ثبت تجاری و یا گزیده ای از اوراق برای اداره و هزینه ی اجرا است.

به محض آن که مجوز لازم صادر گردد، یک دوره ی 90 روزه برای شرکت به منظور به ثبت رساندن تجاری، وجود دارد.

در راستای به ثبت رساندن مدارک، مدارک بانک از پرداخت 30% سرمایه، امضای شخص و نداشتن سوء پیشینه ، برای تمام اعضای شرکت باید عرضه شوند.

به محض آن که شرکت طی پروسه ی 5 روزه کاری راه اندازی شود، برای مالیات درآمد مشارکت، واجد شرایط است.

در جمهوری چک ، مالیات 19% و در برخی موارد به 5% نیز کاهش می یابد.

از تاریخ شروع کار اولین کارمند تا 8 روز، مالیات امنیت اجتماعی و بیمه ی سلامت نیز باید به ثبت برسد.

شرکت با سهام مشترک

شرکت با سهام مشترک از حداقل دو سهامدار و یا یک بدنه ی مشترک که هیئت مدیره هستند و

توسط یک هیئت بازرسی، نظارت می شوند، تشکیل می گردد. حداقل سرمایه باید 2 میلیون کرونای چک باشد.

دلیل انتخاب این نوع شرکت، گزیدن فرم های بزرگ کسب و کار می باشد.

در صورتی که شرکت طی پیشنهادهای عمومی از سهام راه اندازی شود، سرمایه مورد نیاز 20 میلیون کرونای چک خواهد بود.

شعب

شعبه ی چکی اداره ی مجری و یا مکمل آن، نوعی کسب و کار مشارکتی در جمهوری چک است

که می توانند به عنوان موجودیت های مجزا از شرکت مادر و یا گسترش شرکت مادر باز شده در

چک، در نظر گرفته شوند.

تابعیت جمهوری چک

چگونه شهروند چکی شویم؟

قانون تابعیت جمهوری چک به نسبت پیچیده است. اولین شرط برای اخذ تابعیت چکی داشتن والدین با تابعیت چکی است.

در غیر این صورت باید برای اخذ تابعیت شرایط زیر را برآورده کنیم:

 • مدرک اثبات پس دادن تابعیت فعلی فرد متقاضی
 • مدرک اثبات داشتن دانش زبانی کافی ( طی مصاحبه در اداره ی درخواست محلی این امر اثبات می گردد)
 • مدرک اثبات مرتکب نشدن جرم طی این 5 سال در جمهوری چک

این مدارک به اداره ی محل وزارت داخلی تقدیم می گردد. این پروسه 3 تا 6 ماه زمان می برد.